نمایندگان در کمیسیون صنایع مجلس از توضیحات وزیر صمت قانع نشدند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان استیضاح‌کننده در جلسه امروز – ۲۷ فروردین – کمیسیون صنایع و معادن از توضیحات سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع نشدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084786/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF