نماینده دورود از پاسخ‌های وزیر صمت قانع شد/فرصت ۶ ماهه به فاطمی امین


تهران – ایرنا – نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی مشروط به بهبود شرایط کیفی خودروها در بازه زمانی ۶ ماهه، از پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن وتجارت قانع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014894/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C