نمایش ظرفیت‌های فنی و مهندسی ایدرو در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت نفت


تهران- ایرنا- قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فنی و مهندسی ایدرو و شرکت‌های تابعه آن با حضور در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی به نمایش درآمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113763/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87