نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی ویژه ماه رمضان در سنندج برپا شد


سنندج- ایرنا- نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی به مناسبت ماه مبارک رمضان از امروز یکشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان کردستان در سنندج برپا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084425/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF