نمایشگاه سراسری گل و گیاهان آپارتمانی در سنندج گشایش یافت


سنندج – ایرنا – نمایشگاه گل و گیاهان آپارتمانی و دارویی عصر دوشنبه با حضور ۱۳ استان کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کردستان در سنندج گشایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118952/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA