نمایشگاه بین‌المللی معدن و متالورژی در مشهد آغاز به کار کرد


مشهد-ایرنا- شانزدهمین نمایشگاه معدن و متالورژی با حضور ۱۶۰ شرکت ایرانی و نمایندگان پنج کشور خارجی در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177573/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF