نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در سنندج برپا شد


سنندج- ایرنا- نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا با حضور ۶ استان کشور از امروز پنجشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کردستان در سنندج برپا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052034/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF