نقص فنی قطار مشهد-همدان در ایستگاه جاجرم خراسان شمالی

وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز به دلیل قطع شدن برق، تهویه هوا در کوپه های انجام نمی شود و دمای هوا درحال افزایش است. تعدادی از مسافران نیز دارای فرزندان کوچک بوده و نیازمند رسیدگی فوری هستند.

وی با بیان اینکه از سوی عوامل این قطار، هیچگونه اطلاع رسانی یا اقدامی در راستای آرامش بیشتر مسافران انجام نشده است، تصریح کرد: مسافران این قطار شخصا از عوامل آن جویای وضعیت قطار شده اند و در انتظار رفع مشکل هستند.

خبرنگار خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: به گفته عوامل قطار، لوکوموتیو این قطار دچار نقص فنی حاد شده و قرار است لوکوموتیو جایگزین اعزام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در نبود اداره کل راه آهن، پیگیر موضوعات مربوط به این حوزه است که پس از تماس خبرنگار ایسنا خراسان شمالی، قول پیگیری برای رفع هرچه سریعتر مشکل را داد.

ایسنا/خراسان شمالی قطار مشهد که از ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه به سمت همدان حرکت کرده بود در ایستگاه جاجرم دچار نقص فنی شد و از حرکت بازماند.

به گزارش ایسنا، این قطار، عصر امروز  با تمام مسافرانش از مبدا مشهد به سمت همدان حرکت کرده بود که در ایستگاه جاجرم به دلیل نقص فنی از حرکت بازماند و متوقف شد.

به گزارش ایسنا، خراسان شمالی به دلیل نداشتن خط ریلی گسترده، فاقد اداره کل راه آهن بوده و ایستگاه جاجرم نیز تنها نقطه متصل استان به خط ریلی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010501892/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

وی با اشاره به نحوه توقف این قطار، گفت: ابتدا چراغ های قطار، قطع و وصل شد و پس از چند لحظه، همه چیز خاموش شد و قطار از حرکت بازماند.

خبرنگار خبرگزاری ایسنا که مسافر این قطار است در این خصوص اظهار کرد: این قطار پس از حرکت به سمت همدان، حوالی ساعت ۲۰ دچار نقص فنی شد و پس از قطع شدن برق هر واگن، متوقف شد.