نظام بازار با رتبه‌بندی نشان استاندارد رقابتی می‌شود


تهران – ایرنا – رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه رتبه‌بندی نشان استاندارد در دستور کار ست، گفت: اعتباردهی و رتبه‌بندی نشان استاندارد، رکود و رخوت موجود کیفیت کالا و خدمات را برهم می‌زند و صنایع را به سمت رقابتی شدن و گشایش بازار می‌برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967487/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF