نشست هم‌اندیشی برگزیدگان روز صنعت و معدن

نشست هم‌اندیشی برگزیدگان روز صنعت و معدن، شنبه ۲۵ تیر با حضور سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401042517173/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86