نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت آغاز شد

نشست خبری هفتگی سیداحسان خاندوزی – وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت – دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست قرار است خاندوزی به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل اقتصادی روز پاسخ دهد.

خبر در حال تکمیل است


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090100217/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF