نرخ تورم سال ۱۴۰۱ اعلام شد

جزییات سری زمانی نرخ تورم سالانه به تفکیک مناطق جغرافیایی در جدول زیر قابل مشاهده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021710785/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصد رسید.

نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصد رسید.