نخستین نشان ملی استاندارد اتوبوس برقی ساخت داخل اعطا شد


تهران- ایرنا- نخستین نشان ملی استاندارد اتوبوس برقی ساخت داخل با حضور “مهدی اسلام‌پناه” رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعطا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117854/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B4%D8%AF