نخستین شهرک تخصصی خورشیدی کرمان مصوبه گرفت


کرمان – ایرنا – نماینده مردم بافت، رابُر و اُرزوئیه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بنا به تصویب هیات دولت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، ایجاد نخستین شهرک تخصصی خورشیدی استان کرمان در شهرستان بافت مصوب شده است و احداث می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077089/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA