نخستین سری خودروها در سامانه جدید برای شماره‌گذاری به پلیس راهور معرفی شد


تهران- ایرنا- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: تولیدکنندگان وسایل نقلیه مکلفند برای دریافت مجوز شماره‌گذاری نسبت به ارائه گواهی اسقاط و در صورت نبود آن، واریز ۱.۵ درصد مبلغ خودرو اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145897/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1