نحوه استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی فعال در سکوهای داخلی

۱_ امکان گزارش‌گیری و ارائه اطلاعات معاملات و انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو را به صورت برخط داشته باشد.

تبصره یک: معاملات انجام شده در بستر سکوی داخلی که درگاه پرداخت نداشته باشد منوط به تحویل کالا و دریافت وجه از طریق شرکت ملی پست، کاروران یا سایر ارائه‌ دهندگان خدمات تحویل کالای مورد تایید وزارت و در صورتی که بهای کالا یا خدمات به حساب سکوی داخلی واصل واریز شود و پس از کسر کارمزد سکو به حساب فعالان کسب و کار واریز شود مشمول مشوق‌های موضوع این آیین‌نامه است.

طبق ماده پنج آیین‌نامه مذکور مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه صرفا به درآمد آن دسته از اشخاص حقیقی تعلق می‌گیرد که تا پایان سال گذشته فاقد پرونده مالیاتی برای کسب و کار فعال در سکوی داخلی باشد و درآمد آنها ناشی از کسب و کار در سکوهای داخلی دارای شرایط ماده دو این آیین‌نامه باشد.

نحوه استفاده از مشوق‌های مالیاتی

به گزارش ایسنا، طبق ماده دو این آیین‌نامه سکوی داخلی مورد تایید وزارت باید شرایط زیر را داشته باشد:

۲_ نسبت به احراز هویت کسب و کارهای اشخاص حقیقی فعال در سکو از طریق تلفن همراه و کد ملی اقدام کند.

وظایف سکوهای داخلی

هیات وزیران در جلسه ۳۱ خردادماه سال جاری به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصادی و به استناد بند «د» تبصره شش ماده واحده قانون بودجه سال جاری آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد. بر این اساس مشوق‌های مالیاتی صرفا به درآمد آن دسته از اشخاص حقیقی تعلق می‌گیرد که تا پایان سال گذشته فاقد پرونده مالیاتی برای کسب و کار فعال در سکوی داخلی باشد.

طبق ماده سه، کلیه سکوهای داخلی که دارای شرایط ماده دو این آیین‌نامه بوده و متقاضی احراز شرایط ماده مذکور و اخذ تاییدیه هستند موظف هستند در درگاهی که توسط وزارت ارتباطات معرفی می‌شود ثبت نام کند. این وزارتخانه موظف است فهرست سکوهای داخلی مورد تایید را حداکثر تا ۱۵ مردادماه به صورت عمومی منتشر کند. فهرست مذکور به صورت ماهانه بروزرسانی می‌شود.

طبق ماده چهار آیین‌نامه سکوهای داخلی دو وظیفه دارند نخست آنکه مشخصات اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۴۰۱ دارای کسب و کار در سکوهای داخلی بوده‌اند را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و مشخصات سایر اشخاص حقیقی از ابتدای سال جاری کسب و کار خود را در سکوهای داخلی شروع می‌کنند را ظرف یک ماه پس از شروع فعالیت به صورت برخط به سازمان اعلام و بروز رسانی کند. دوم آنکه اطلاعات مربوط به درآمد ناشی از کسب و کار اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی در سال‌های ۱۴۰۱ و قبل آن را به تفکیک هر سال ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و میزان درآمد سال جاری را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ در قالبی که توسط امور مالیاتی اعلام می‌شود به این سازمان ارسال کند.

همچنین براساس ماده ۷، مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه در صورتی به درآمد ناشی از کسب و کار در سکوهای داخلی تعلق می‌گیرد که بهای کالا و خدمات ارائه شده از طریق سکو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد سکو به حساب فعالان کسب و کار واریز می‌شود.

تبصره: اشخاص حقیقی که به صورت همزمان دارای درآمد ناشی از کسب و کار در سکوهای داخلی و خارج از سکوهای داخلی باشند چنانچه بابت فعالیت خارج از سکوهای داخلی دارای پرونده مالیاتی باشند در صورتی می‌توانند بابت درآمدهای ناشی از کسب و کار در سکوهای داخلی از مشوق‌های مالیاتی این آیین‌نامه استفاده کنند که اولا فعالیت‌های آنها در سکوی داخلی و خارج از آن به صورت منفک، مستقل و در محل‌های مجزا انجام شده باشد دوم آنکه صورت حساب‌های فروش صادره هر کدام از فعالیت‌ها براساس نشانی مجزا و برخط صادر شده باشد و سوم آنکه درآمدهای مربوط به کسب و کار در سکوهای داخلی در اظهارنامه و پرونده مالیاتی قبلی آنها منظور نشده باشد.

۳_ امکان اعلام فهرست کسب و کارهای اشخاص حقیقی که میزبانی می‌کند را داشته باشد.

طبق ماده شش، اشخاص حقیقی دارای کسب و کار در سکوهای داخلی که تا پایان سال گذشته فاقد پرونده مالیاتی بودند با درخواست خود یا حسب اطلاع‌رسانی سازمان برای برخورداری از مشوق‌های مالیاتی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موظفند فرآیند ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی کسب و کار اینترنتی خود را در پنجره واحد مالیاتی تکمیل و نسبت به تصمیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042918788/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C

تبصره دو:  وزارت ارتباطات می‌تواند دستورالعمل اجرای این ماده را ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ کند.

۴_ امکان اعلام درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی را داشته باشد.