نامه مخبر اقدامی در راستای مهار تورم است


تهران – ایرنا – سید یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی، درباره نامه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت برای تجدیدنظر در افزایش غیرمتعارف قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن را اقدامی در راستای مهار تورم دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075804/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA