میزان ثبت نام خودروی وارداتی مطابق هدفگذاری وزارت صمت است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پایان مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ امروز (شنبه، ۱۳ اسفند)، گفت: میزان ثبت نام خودروی وارداتی مطابق هدفگذاری وزارت صمت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047564/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA