میرسلیم:واردات در شرایط تحریم کمک نمی‌کند/رشیدی:خودروسازان کم‌فروشی می‌کنند


تهران – ایرنا – مناظره دو نماینده مجلس پیرامون بازار خودرو که در فضای مجازی نیز بازتاب داشت، برآیند دو دیدگاه در حوزه صنعت خودرو بود؛ یک نگاهی می گوید باید از خودروساز حمایت کرد و دیگر بر حمایت از مصرف کننده و بازار تاکید دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119781/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C