میرتاج‌الدینی: دولت تصمیماتش برای بهبود وضعیت بورس را عملیاتی کند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی های مردم از وضعیت بازار سرمایه گفت: دولت هر چه سریعتر تصمیماتش را برای بهبود وضعیت بورس از جمله بیمه دارایی‌ها و پورتفوی سهامداران خرد عملیاتی کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه دارایی‌ها و پورتفوی سهامداران خرد تاثیری مثبت در بورس خواهد داشت، افزود: مجلس از هر اقدامی برای تثبیت بازار بورس  حمایت می کند.

میرتاج‌الدینی در پایان خاطرنشان کرد: باید افراد آموزش دیده وارد بورس شده و از آن طرف هم سرمایه‌ها در بورس به سمت تولید هدایت شود تا سرمایه گذاران از سود مکفی بهره گیرند.

وی با بیان اینکه مردم نگرانی و انتقاداتی از وضعیت بورس دارند، گفت: باید دولت تصمیماتش برای بهبود وضعیت بورس از جمله بیمه دارایی‌ها و پورتفوی سهامداران خرد را هر چه سریعتر عملیاتی کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062082541/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شرایط بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه شرایط اجتماعی جامعه در وضعیت بازار بورس تاثیرگذار است، باید دولت برای پشتیبانی و حمایت از بازار سرمایه بسته‌های حمایتی خود را اجرایی کرده و این روند را ادامه دهد.