میرتاج‌الدینی: جلسه استیضاح وزیر صمت باید سه‌شنبه برگزار شود

محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسه استیضاح وزیر باید ۱۰ روز بعد از اعلام وصول برگزار شود که به معنای ۱۰ روز کاری بدون احتساب تعطیلات است.

وی افزود: استیضاح آقای فاطمی امین وزیر صمت ۲۸ فروردین اعلام وصول شد که بعد از آن چند روز تعطیلات عیدفطر و آخر هفته بود لذا باید طبق آیین نامه مجلس جلسه استیضاح وزیر سه شنبه ۱۲ فروردین نه یکشنبه ۱۰ فروردین برگزار شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402020603158/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AFیک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسه استیضاح وزیر صمت ۱۰ روز کاری بعد از اعلام وصول یعنی روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت برگزار شود.