مونتاژکاران خودرو چقدر گران‌فروشی کردند؟


تهران- ایرنا- با گذشت چند روز از تایید قیمت‌ خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت و مشخص شدن گران‌فروشی برخی خودروسازان خصوصی، همچنان این پرسش مطرح است که آیا مبالغ اضافی به جیب مشتریان بازمی‌گردد یا خیر؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85106408/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF