موانع تولید بیجار در مسیر تسهیل‌


سنندج-ایرنا- تولید در شهرستان بیجار با چالش ها و مشکلاتی مواجه بوده که همچنان مسائل مالی، زمین صنعتی و مالیاتی در راس آنها است و با همت مسئولان و مدیران بانکی رفع این موانع در مسیر تسهیل قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032262/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84