مهمترین مقاصد صادراتی محصولات معدن و صنایع معدنی ایران کدامند؟


تهران- ایرنا- برپایه آمارها و اطلاعات منتشره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ۷۳ درصد صادرات محصولات حوزه معدن و صنایع معنی کشورمان در سال گذشته به پنج کشور انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115637/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF