مهم‌ترین مصوبات کمیسون تلفیق بودجه ۱۴۰۲

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما سعی کردیم به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی در لایحه بودجه سال آتی توجه داشته باشیم، تصریح کرد: هم در تبصره ۱ لایحه بودجه منابعی برای بهینه سازی دیده شده است و هم از جریمه وزارت نفت در حوزه هدررفت گاز فلر منابعی برای بهینه سازی اختصاص یافته است. هم صندوق بهینه سازی مصرف انرژی ردیف مالی جداگانه دارد.

هادی بیگی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مهم ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، بیان کرد: یکی از مصوبات مهم کمیسون تلفیق الزام افراد به استفاده از کارت سوخت شخصی در سال آینده است که امکان احصای آمار دقیق گردش بنزین و گازوئیل در کشور را فراهم می‌کند و باعث سیاست گذاری دقیق تری در این حوزه خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه از دیگر مصوبات مهم کمیسیون تلفیق تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی است، اظهار کرد: امروز وزارت نفت، مرکزی تحت عنوان بهینه سازی مصرف انرژی دارد اما منابع مالی برای بهینه سازی مصرف ندارند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یک ردیف مالی برای بهینه سازی مصرف انرژی مصوب شده است که این ردیف مالی برای انجام اقدامات اجرایی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی هزینه خواهد شد.

وی گفت: برخی از معادن و صنایع معدنی از گازوئیل یارانه ای استفاده می کنند که گزارش هایی رسیده که در این بخش قاچاق صورت می گیرد و بنا شد در سال آینده ۵۰ درصد قیمت صادراتی گازوئیل به این معادن و بخش های بالادستی نفت و گاز تخصیص یابد. درآمد حاصله از این محل برای ارتقای فناوری و نوسازی معادن استفاده خواهد شد و بخشی از آن نیز به پتروپالایشگاه شهید سلیمانی داده خواهد شد.

یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: از نظر بنده الزام افراد به استفاده از کارت سوخت شخصی، تخصیص منابعی برای بهینه سازی مصرف انرژی و اختصاص اعتباری برای بهینه سازی سیستم هوشمند سوخت رسانی کشور از مهم ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه است.

۵۰ درصد قیمت وارداتی گازوئیل به معادن داده می شود

تخصیص اعتباری برای تکمیل نقشه های زمین شناسی معادن

بیگی نژاد تاکید کرد: اگر در بودجه سال آینده از نفت و معادن اعتباری گرفته شود باز به خود آنها بازگردانده می شود تا خودشان را رشد دهند. از طرف دیگر در لایحه بودجه سال آتی مبلغی برای بهینه سازی سیستم هوشمند سوخت رسانی کشور تخصیص یافته است و درصدی نیز برای تکمیل نقشه های زمین شناسی معادن در کل کشور تخصیص داده شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401113022291/%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2گام مهمی برای بهینه سازی مصرف انرژی برداشته شده است