مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف معدن کریزان زیرکوه


بیرجند – ایرنا – رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زیرکوه گفت: بعد از واگذاری معدن روستای کریزان به بهره‌بردار جدید حدود ۶ ماه از تعطیلی آن می‌گذرد و از ۲۳ خرداد ماه جاری فرصت یک ماه برای احیا یا تعیین تکلیف به بهره‌بردار ابلاغ شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143629/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87