مهلت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در حمایت از تولید داخلی تمدید شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه رشد غیر تورمی فقر زدا را ارائه کرد.

جهت‌دهی برنامه‌های کلان کشور به سمت ایجاد رشد پایدار غیرتورمی از طریق طرح‌های پیشران و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی کشور از جمله اهداف اجرای این نقشه راه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84902743/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

همچنین بر اساس مصوبه دیگر این ستاد، به منظور حمایت از تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کشور، قرار شد شرکت‌های دولتی و نیز سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و برات الکترونیکی را بپذیرند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشست یکشنبه شب – 10 مهر – به منظور حمایت از تولید داخلی، مهلت تعیین شده برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی را تمدید کرد.