مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۱ تمدید شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113635/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

بر اساس تصمیم کمیته ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه تمدید شد.

بر این اساس صادرکنندگانی که در این مهلت زمانی تعیین شده، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنندد، مشمول  معافیت‌های مالیاتی نیز خواهند شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، پیرو مصوبه کمیته ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱ صادرکنندگان، تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد.

پیش از این، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات تا پایان تیرماه تعیین شده بود.