منطقه آزاد قشم بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز دارد


قشم – ایرنا – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر لزوم تحقق شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در این منطقه، گفت: حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تاکید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036931/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF