منافع مافیای خودرو به دلیل شفافیت بورس به خطر افتاده است


تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخش بزرگی از دلالی‌ها و مافیای خودرو که منافعشان به دلیل حذف رانت و ایجاد شفافیت در معاملات به خطر افتاده است، در حال مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا هستند، در حالی که مزایای این اقدام، یکی پس از دیگری در حال نمایان شدن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995368/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA