معرفی ۲۶ قنادی به تعزیرات حکومتی به‌دلیل کم‌فروشی


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران گفت: بازرسان استاندارد در جریان بازرسی‌های خود، تاکنون ۲۶ قنادی را به دلیل کم‌فروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065676/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C