معاون وزیر کشور: با احیای واحدهای تولیدی راکد کشور حدود ۱۱۷هزار شغل ایجاد می شود


مشهد- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: هم اکنون ۱۱ هزار و ۹۴۱ واحد تولیدی راکد در کشور وجود دارد که با احیای آنها ۱۱۶ هزار و ۸۴۱ فرصت شغلی ایجاد می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010084/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1