معاون وزیر صنعت: توسعه صنایع انرژی‌بر در کشور محدود می‌شود


شهرکرد- ایرنا- معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به محدودیت منابع انرژی، افق توسعه صنایع در کشور با فاصله‌گیری و محدودیت در گسترش صنایع‌ انرژی‌بر ترسیم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174556/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF