معاون وزیر صمت: هوشمندسازی در کنترل بازار ضرورت دارد


شیراز-ایرنا-معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هوشمندسازی در فرآیندهای بازرسی و کنترل بازار ضرورت دارد، گفت: در بخش بازرسی‌ها ناگزیریم به سمت بهره‌مندی از ابزار مبتنی بر IT و هوشمند سازی برویم؛ هرچند حضور میدانی هم اجتناب ناپذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108768/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF