معاون وزیر صمت: رشد صنعت کشور به ۹.۵ درصد رسیده است


یزد- ایرنا – معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد صنعت کشور را ۹.۵ درصد بیان کرد و گفت: روند رشد در بخش صنعت کشور بر اساس گزارش بانک مرکزی جهشی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160319/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA