معاون رییس‌جمهور: ۹۵ درصد صنعت فرش کشور در دست زنان است


مشهد-ایرنا- معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هم‌اکنون ۹۵ درصد از تلاشی که برای صنعت فرش کشور انجام می‌شود، به دست زنان حاصل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108464/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA