معاون استاندار تهران: مشکلات ۲۸ واحد تولیدی استان در ستاد تسهیل رفع شد


شهرری – ایرنا – معاون اقتصادی استاندار تهران اعلام کرد: مشکلات ۲۸ طرح اقتصادی و واحد تولیدی فعال این استان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات آنها حل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166170/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84