معاون اجرایی رئیس جمهور در روز کارگر به دیدار کارگران کارخانه قند یاسوج رفت


یاسوج – ایرنا – معاون اجرایی رئیس جمهور در آستانه روز کار و کارگر در جمع کارگران کارخانه قند یاسوج حضور یافت و از از تلاش‌های شبانه‌روزی آنها برای احیا و بازگشت این واحد راکد به چرخه تولید قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097118/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87