معادن و منابع خدادادی باید به عامل ثروت‌آفرینی تبدیل شود


تهران- ایرنا- سرپرست هیات عامل ایمیدرو گفت که در مسیر دستیابی به اهداف کلان توسعه معدن و صنایع معدنی باید برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که ثروت کنونی معادن و منابع طبیعی خدادادی به عاملی برای ثروت آفرینی و ثروت‌زایی به ویژه برای نسل‌های آتی تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170440/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF