مصوبات صنعتی سفر رییس جمهور به گیلان بین ۴۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت دارد


رشت – ایرنا – سفر رییس جمهور به گیلان هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ انجام شد و طی آن برای حل بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان مصوبات و دستوراتی صادر شد که اینک پس از یک سال رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت گیلان با مروری بر این مصوبات ازپیگیری و پیشرفت بین ۴۰ تا ۸۰ درصدی آنها خبر می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010629/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA