مشکل سوخت هفت واحد اقتصادی جنوب کرمان رفع شد


جیرفت- ایرنا- آنطور که مسئولان صمت می گویند مشکلات سوخت هفت واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی شامل یک طرح کشاورزی، ۲ واحد معدنی و چهار واحد صنعتی رفع شد که در افزایش تولید این واحدها تاثیرگذار خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967296/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF