مشکل خودروساز شرق کرمان نیازمندحمایت قضایی/ ۱۰۰ خودرو ۱.۵ سال در گمرک خاک می‌خورد


کرمان- ایرنا- بازدید معاون استاندار کرمان از شرکت ریگان‌خودرو در شرق این استان نکات مختلفی داشت از جمله سخنان مدیر این کارخانه که می‌گفت به عنوان تولیدکننده درد دارد و اگر حمایت دولتی و قضایی شود ۱۰۰ خودرو وی از گمرک ترخیص و تحویل مشتری می‌شود اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918185/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B1-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84