مشاور وزیر: تحولات حوزه صنعت و معدن در آینده نتیجه می‌دهد


سمنان- ایرنا- مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حوزه صنعت و معدن کشور در دوره کنونی دچار تحولاتی شده است که نتیجه و دستاورد آن در آینده مشخص می‌شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84996100/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF