مزایده کارخانه آی تی آی فارس برای اصلاح ابطال شد


شیراز- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: (امروز) شنبه ۲۶ آذرماه آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها برای شرکت در مزایده کارخانه آی تی آی (مخابرات راه دور) فارس بود که این مزایده، تا اطلاع ثانوی و با هدف برگزاری مزایده به شکل یکجا و نه جداگانه ابطال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972112/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF