مرکز عرضه مستقیم لاستیک خودرو در کردستان راه‌اندازی شد


سنندج-ایرنا- مرکز عرضه و فروش مستقیم لاستیک خودرو با قیمت مصوب دولتی از امروز یکشنبه در کردستان آغاز بکار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034226/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF