مرکز خدمات تحول دیجیتال کسب و کار راه اندازی می‌شود


تهران- ایرنا- مرکز خدمات تحول دیجیتال کسب و کار، با انعقاد تفاهم‌نامه بین دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت و سازمان مدیریت صنعتی و براساس مدل تسهیلگری و هم‌رسانی راه‌اندازی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147605/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF