مردم سراسر کشور از بورس کالا خودرو خریدند


تهران- ایرنا- پراکندگی جغرافیایی خریداران خودرو در بورس کالای ایران از ابتدای عرضه‌ها تا پایان آذر امسال نشان می‌دهد که مردم از همه ۳۱ استان کشور اقدام به خرید خودروی کرده‌اند که این آمار بیانگر آشنایی نسبی مردم با روند خرید از بورس است که با رشد عرضه‌ها این آشنایی نیز تقویت می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989272/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF