مردم برای دریافت گذرنامه به دفاتر پست مراجعه نکنندایسنا/خوزستان مدیرکل پست خوزستان گفت: شهروندان برای دریافت گذرنامه به دفاتر پست مراجعه نکنند.

مهران حموله در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: از شهروندان درخواست می کنیم برای دریافت گذرنامه به ویژه گذرنامه‌های مرتبط با اربعین به دفاتر پست مراجعه نکنند.

وی افزود: با توجه به اینکه برای پیش ثبت نام اربعین در سامانه سماح نیاز به گذرنامه است و روند ثبت نام نیز رو به پایان است شاهد افزایش مراجعه افراد به دفاتر پلیس ۱۰+ هستیم که این مساله فشار مضاعفی نیز به پست برای ارسال گذرنامه‌ ها به دست صاحبانشان وارد می کند.

مدیرکل پست خوزستان گفت: در این زمینه از مردم درخواست داریم برای دریافت گذرنامه، به صورت مستقیم به دفاتر تجزیه و مبادلات پست مراجعه نکنند.

حموله عنوان کرد: همه تلاش پست بر این است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از ۲۴ تا ۷۲ ساعت، گذرنامه‌ها را به دسته صاحبانشان برساند اما مردم در این خصوص صبور باشند.

وی در پایان گفت: تاکنون بیش از ۸۰ هزار گذرنامه توسط پست خوزستان توزیع شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401051611991/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF