مردم، خودروساز و حاکمیت، از بازار خودرو ناراضی‌اند


تهران- ایرنا- رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: موضوع خودرو در کشور به گونه‌ای شده است که هم خودروساز ناراضی است و هم حکمرانی در این زمینه دچار مشکل شده و هم مردم از قیمت و کیفیت خودرو گله‌مند هستند، پس نیاز است تا در این زمینه بازنگری‌هایی انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110341/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF