مدیرعامل شرکت آسکوتک ایمیدرو منصوب شد


تهران- ایرنا- رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حکمی «جواد حاجی حسینی» را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آسکوتک منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121765/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF